-Ήθελα να ξερα πώς μπορείς και κάνεις τόσες μαλακίες καθημερινά-Το μυστικό είναι να ξυπνάς νωρίς.

-Ήθελα να ξερα πώς μπορείς και κάνεις τόσες μαλακίες καθημερινά -Το μυστικό είναι να ξυπνάς νωρίς.

διαφ.
-Ήθελα να ξερα πώς μπορείς και κάνεις τόσες μαλακίες καθημερινά -Το μυστικό είναι να ξυπνάς νωρίς.  
διαφ.
-Ήθελα να ξερα πώς μπορείς και κάνεις τόσες μαλακίες καθημερινά -Το μυστικό είναι να ξυπνάς νωρίς.