– Τί θα πάρετε;- Από φυσικούς τι έχετε;- Φυσικούς δεν έχω, ο μπάρμαν έχει τελειώσει μαθηματικό αν σας κάνει

– Τί θα πάρετε; – Από φυσικούς τι έχετε; – Φυσικούς δεν έχω, ο μπάρμαν έχει τελειώσει μαθηματικό αν σας κάνει

διαφ.
- Τί θα πάρετε; - Από φυσικούς τι έχετε; - Φυσικούς δεν έχω, ο μπάρμαν έχει τελειώσει μαθηματικό αν σας κάνει  
διαφ.
- Τί θα πάρετε; - Από φυσικούς τι έχετε; - Φυσικούς δεν έχω, ο μπάρμαν έχει τελειώσει μαθηματικό αν σας κάνει