-Πάτερ ηρθα να εξομολογηθώ-Πες μου τέκνον μου-Να παραγγείλουμε πρώτα?

-Πάτερ ηρθα να εξομολογηθώ -Πες μου τέκνον μου -Να παραγγείλουμε πρώτα?

διαφ.
-Πάτερ ηρθα να εξομολογηθώ -Πες μου τέκνον μου -Να παραγγείλουμε πρώτα?  
διαφ.
-Πάτερ ηρθα να εξομολογηθώ -Πες μου τέκνον μου -Να παραγγείλουμε πρώτα?