-Πώς σε λένε;-Μαργαρίτα, εσένα;-Τέσσερα τυριά

-Πώς σε λένε; -Μαργαρίτα, εσένα; -Τέσσερα τυριά

διαφ.
-Πώς σε λένε; -Μαργαρίτα, εσένα; -Τέσσερα τυριά  
διαφ.
-Πώς σε λένε; -Μαργαρίτα, εσένα; -Τέσσερα τυριά