-Κόρη μ να βρεις 1 καλό παιδί να παντρευτείς.Τί σου λείπει;Ολα τα έχεις-Μανα εγώ θέλω πρίγκιπα-Ναι εσένα θα γυρίσει να κοιτάξει ο πρίγκιπας

-Κόρη μ να βρεις 1 καλό παιδί να παντρευτείς.Τί σου λείπει;Ολα τα έχεις -Μανα εγώ θέλω πρίγκιπα -Ναι εσένα θα γυρίσει να κοιτάξει ο πρίγκιπας

διαφ.
-Κόρη μ να βρεις 1 καλό παιδί να παντρευτείς.Τί σου λείπει;Ολα τα έχεις -Μανα εγώ θέλω πρίγκιπα -Ναι εσένα θα γυρίσει να κοιτάξει ο πρίγκιπας  
διαφ.
-Κόρη μ να βρεις 1 καλό παιδί να παντρευτείς.Τί σου λείπει;Ολα τα έχεις -Μανα εγώ θέλω πρίγκιπα -Ναι εσένα θα γυρίσει να κοιτάξει ο πρίγκιπας