– Κοπελιά, σου μιλάω. Από που είσαι;- Απαξιώ.- Μέσα από το ποτάμι;

– Κοπελιά, σου μιλάω. Από που είσαι; – Απαξιώ. – Μέσα από το ποτάμι;

διαφ.
- Κοπελιά, σου μιλάω. Από που είσαι; - Απαξιώ. - Μέσα από το ποτάμι;  
διαφ.
- Κοπελιά, σου μιλάω. Από που είσαι; - Απαξιώ. - Μέσα από το ποτάμι;