-Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα;-Το μπλε του ωκεανού. Εσένα;-Το μαύρο της Καλαμάτας.

-Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα; -Το μπλε του ωκεανού. Εσένα; -Το μαύρο της Καλαμάτας.

διαφ.
-Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα; -Το μπλε του ωκεανού. Εσένα; -Το μαύρο της Καλαμάτας.  
διαφ.
-Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα; -Το μπλε του ωκεανού. Εσένα; -Το μαύρο της Καλαμάτας.