-Γιαγιά τι θα προτημούσες ? ένα παίδαρο ή ένα κουτί λουκούμια ?-Μπα..παιδάκι μου γέρασα πιά… δεν έχω δόντια να φάω λουκούμια…

-Γιαγιά τι θα προτημούσες ? ένα παίδαρο ή ένα κουτί λουκούμια ? -Μπα..παιδάκι μου γέρασα πιά… δεν έχω δόντια να φάω λουκούμια…

διαφ.
-Γιαγιά τι θα προτημούσες ? ένα παίδαρο ή ένα κουτί λουκούμια ? -Μπα..παιδάκι μου γέρασα πιά... δεν έχω δόντια να φάω λουκούμια...  
διαφ.
-Γιαγιά τι θα προτημούσες ? ένα παίδαρο ή ένα κουτί λουκούμια ? -Μπα..παιδάκι μου γέρασα πιά... δεν έχω δόντια να φάω λουκούμια...