-Αποκλειστήκαμε από το χιόνι-Αφού δεν έχετε ομάδα

-Αποκλειστήκαμε από το χιόνι -Αφού δεν έχετε ομάδα

διαφ.
-Αποκλειστήκαμε από το χιόνι -Αφού δεν έχετε ομάδα  
διαφ.
-Αποκλειστήκαμε από το χιόνι -Αφού δεν έχετε ομάδα