– Πατάς γκάζι κι αφήνεις σιγά σιγά το συμπλεκτη.- Πόσο σιγά;- Σαν κλανιά σε οικογενειακό τραπέζι.

– Πατάς γκάζι κι αφήνεις σιγά σιγά το συμπλεκτη. – Πόσο σιγά; – Σαν κλανιά σε οικογενειακό τραπέζι.

διαφ.
- Πατάς γκάζι κι αφήνεις σιγά σιγά το συμπλεκτη. - Πόσο σιγά; - Σαν κλανιά σε οικογενειακό τραπέζι.  
διαφ.
- Πατάς γκάζι κι αφήνεις σιγά σιγά το συμπλεκτη. - Πόσο σιγά; - Σαν κλανιά σε οικογενειακό τραπέζι.