-μόλις αποκτήσατε ένα υγιέστατο αγοράκι 4.100-κιλά;-όχι, κυβικά

-μόλις αποκτήσατε ένα υγιέστατο αγοράκι 4.100 -κιλά; -όχι, κυβικά

διαφ.
-μόλις αποκτήσατε ένα υγιέστατο αγοράκι 4.100 -κιλά; -όχι, κυβικά  
διαφ.
-μόλις αποκτήσατε ένα υγιέστατο αγοράκι 4.100 -κιλά; -όχι, κυβικά