-Περασα απο την γιαγια και μου δωσε 5.000-Euro?-Θερμιδες

-Περασα απο την γιαγια και μου δωσε 5.000 -Euro? -Θερμιδες

διαφ.
-Περασα απο την γιαγια και μου δωσε 5.000 -Euro? -Θερμιδες  
διαφ.
-Περασα απο την γιαγια και μου δωσε 5.000 -Euro? -Θερμιδες