– Μπορείς να καθαρίσεις το ψάρι;- Πως να το καθαρισω;- Καν´το να φανεί σαν ατύχημα.

– Μπορείς να καθαρίσεις το ψάρι; – Πως να το καθαρισω; – Καν´το να φανεί σαν ατύχημα.

διαφ.
- Μπορείς να καθαρίσεις το ψάρι; - Πως να το καθαρισω; - Καν´το να φανεί σαν ατύχημα.  
διαφ.
- Μπορείς να καθαρίσεις το ψάρι; - Πως να το καθαρισω; - Καν´το να φανεί σαν ατύχημα.