-Πως είσαι?-Καλα ρε, Τζέτ .-Αεροπλάνο είσαι δηλαδή?-Εσύ πως εισαι?-Κούλ-Κατάψυξη?

-Πως είσαι? -Καλα ρε, Τζέτ . -Αεροπλάνο είσαι δηλαδή? -Εσύ πως εισαι? -Κούλ -Κατάψυξη?

διαφ.
-Πως είσαι? -Καλα ρε, Τζέτ . -Αεροπλάνο είσαι δηλαδή? -Εσύ πως εισαι? -Κούλ -Κατάψυξη?  
διαφ.
-Πως είσαι? -Καλα ρε, Τζέτ . -Αεροπλάνο είσαι δηλαδή? -Εσύ πως εισαι? -Κούλ -Κατάψυξη?