-Τι δουλειά κάνεις?-Καφετζής-Λες και τον καφέ?-Με 50€ και την τυροκαυτερή σου λέω

-Τι δουλειά κάνεις? -Καφετζής -Λες και τον καφέ? -Με 50€ και την τυροκαυτερή σου λέω

διαφ.
-Τι δουλειά κάνεις? -Καφετζής -Λες και τον καφέ? -Με 50€ και την τυροκαυτερή σου λέω  
διαφ.
-Τι δουλειά κάνεις? -Καφετζής -Λες και τον καφέ? -Με 50€ και την τυροκαυτερή σου λέω