-Συγνώμη κλείνετε;-Όχι κατεβάσαμε το μισό ρολό για να χορέψουμε λίμπο

-Συγνώμη κλείνετε; -Όχι κατεβάσαμε το μισό ρολό για να χορέψουμε λίμπο

διαφ.
-Συγνώμη κλείνετε; -Όχι κατεβάσαμε το μισό ρολό για να χορέψουμε λίμπο  
διαφ.
-Συγνώμη κλείνετε; -Όχι κατεβάσαμε το μισό ρολό για να χορέψουμε λίμπο