Ο άλλος λέει παλεύει με καρχαρίες και γω τις προάλλες τινάχτηκα από την τρομάρα γιατί είχα δυνατά τη ένταση σε ένα ινστα στορυ.

Ο άλλος λέει παλεύει με καρχαρίες και γω τις προάλλες τινάχτηκα από την τρομάρα γιατί είχα δυνατά τη ένταση σε ένα ινστα στορυ.

διαφ.
Ο άλλος λέει παλεύει με καρχαρίες και γω τις προάλλες τινάχτηκα από την τρομάρα γιατί είχα δυνατά τη ένταση σε ένα ινστα στορυ.  
διαφ.
Ο άλλος λέει παλεύει με καρχαρίες και γω τις προάλλες τινάχτηκα από την τρομάρα γιατί είχα δυνατά τη ένταση σε ένα ινστα στορυ.