Φέρνω πάγκο για κοιλιακούς στο σπιτι,επιτέλους λεει η μάνα μου,θα σιδερώνει και κάποιος αλλος εδω μεσα.

Φέρνω πάγκο για κοιλιακούς στο σπιτι,επιτέλους λεει η μάνα μου,θα σιδερώνει και κάποιος αλλος εδω μεσα.

διαφ.
Φέρνω πάγκο για κοιλιακούς στο σπιτι,επιτέλους λεει η μάνα μου,θα σιδερώνει και κάποιος αλλος εδω μεσα.  
διαφ.
Φέρνω πάγκο για κοιλιακούς στο σπιτι,επιτέλους λεει η μάνα μου,θα σιδερώνει και κάποιος αλλος εδω μεσα.