-Γιατρε γυρισε το πόδι μου-Καλως τα δέχτηκες αγόρι μου

-Γιατρε γυρισε το πόδι μου -Καλως τα δέχτηκες αγόρι μου

διαφ.
-Γιατρε γυρισε το πόδι μου -Καλως τα δέχτηκες αγόρι μου  
διαφ.
-Γιατρε γυρισε το πόδι μου -Καλως τα δέχτηκες αγόρι μου