Καθάρισα και το αμάξι από μέσα και χωράει ένα έξτρα άτομο

Καθάρισα και το αμάξι από μέσα και χωράει ένα έξτρα άτομο

διαφ.
Καθάρισα και το αμάξι από μέσα και χωράει ένα έξτρα άτομο   
διαφ.
Καθάρισα και το αμάξι από μέσα και χωράει ένα έξτρα άτομο