-Τζακ Σπάροου το πλήρωμα χρειάζεται κρέας-Πήρα χτες-Και φρούτα-Πήρα χτες-Και ρούμι-Πήρα χτες~Οι Πήρα Χτες της Καραϊβικής

-Τζακ Σπάροου το πλήρωμα χρειάζεται κρέας -Πήρα χτες -Και φρούτα -Πήρα χτες -Και ρούμι -Πήρα χτες ~Οι Πήρα Χτες της Καραϊβικής

διαφ.
-Τζακ Σπάροου το πλήρωμα χρειάζεται κρέας -Πήρα χτες -Και φρούτα -Πήρα χτες -Και ρούμι -Πήρα χτες ~Οι Πήρα Χτες της Καραϊβικής  
διαφ.
-Τζακ Σπάροου το πλήρωμα χρειάζεται κρέας -Πήρα χτες -Και φρούτα -Πήρα χτες -Και ρούμι -Πήρα χτες ~Οι Πήρα Χτες της Καραϊβικής