Πόσο αναποφάσιστος πρέπει να ήταν αυτός που έδωσε την ονομασία στα 3-5 πηγάδια;

Πόσο αναποφάσιστος πρέπει να ήταν αυτός που έδωσε την ονομασία στα 3-5 πηγάδια;

διαφ.
Πόσο αναποφάσιστος πρέπει να ήταν αυτός που έδωσε την ονομασία στα 3-5 πηγάδια;   
διαφ.
Πόσο αναποφάσιστος πρέπει να ήταν αυτός που έδωσε την ονομασία στα 3-5 πηγάδια;