Ο μοναδικός λόγος που παντρεύονται οι άντρες, είναι για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε περίπτωση που πεθάνει η μάνα τους.

Ο μοναδικός λόγος που παντρεύονται οι άντρες, είναι για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε περίπτωση που πεθάνει η μάνα τους.

διαφ.
Ο μοναδικός λόγος που παντρεύονται οι άντρες, είναι για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε περίπτωση που πεθάνει η μάνα τους.   
διαφ.
Ο μοναδικός λόγος που παντρεύονται οι άντρες, είναι για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε περίπτωση που πεθάνει η μάνα τους.