-Αλέξη μας περικύκλωσαν το νησί.-Έλα μωρέ για μια βραχονησίδα τώρα…-Πάει η βραχονησίδα, την Μύκονο έχουν περικυκλώσει.-ΦΡΟΥΡΑΑΑ, ΦΡΟΥΡΑΑΑΑ!

-Αλέξη μας περικύκλωσαν το νησί. -Έλα μωρέ για μια βραχονησίδα τώρα… -Πάει η βραχονησίδα, την Μύκονο έχουν περικυκλώσει. -ΦΡΟΥΡΑΑΑ, ΦΡΟΥΡΑΑΑΑ!

διαφ.
-Αλέξη μας περικύκλωσαν το νησί. -Έλα μωρέ για μια βραχονησίδα τώρα... -Πάει η βραχονησίδα, την Μύκονο έχουν περικυκλώσει. -ΦΡΟΥΡΑΑΑ, ΦΡΟΥΡΑΑΑΑ!  
διαφ.
-Αλέξη μας περικύκλωσαν το νησί. -Έλα μωρέ για μια βραχονησίδα τώρα... -Πάει η βραχονησίδα, την Μύκονο έχουν περικυκλώσει. -ΦΡΟΥΡΑΑΑ, ΦΡΟΥΡΑΑΑΑ!