Μιλάω τόση ώρα στο γιο μου και δεν έχει ακούσει τίποτα. Θα γίνει καταπληκτικός σύζυγος!

February 14, 2018
Μιλάω τόση ώρα στο γιο μου και δεν έχει ακούσει τίποτα. Θα γίνει καταπληκτικός σύζυγος!

διαφ.
  
διαφ.