Μιλάω τόση ώρα στο γιο μου και δεν έχει ακούσει τίποτα. Θα γίνει καταπληκτικός σύζυγος!

Μιλάω τόση ώρα στο γιο μου και δεν έχει ακούσει τίποτα. Θα γίνει καταπληκτικός σύζυγος!

διαφ.
Μιλάω τόση ώρα στο γιο μου και δεν έχει ακούσει τίποτα. Θα γίνει καταπληκτικός σύζυγος!  
διαφ.
Μιλάω τόση ώρα στο γιο μου και δεν έχει ακούσει τίποτα. Θα γίνει καταπληκτικός σύζυγος!