Μιλάω τόση ώρα στο γιο μου και δεν έχει ακούσει κουβέντα.Θα γίνει καταπληκτικός σύζυγος!

Μιλάω τόση ώρα στο γιο μου και δεν έχει ακούσει κουβέντα. Θα γίνει καταπληκτικός σύζυγος!

διαφ.
Μιλάω τόση ώρα στο γιο μου και δεν έχει ακούσει κουβέντα. Θα γίνει καταπληκτικός σύζυγος!  
διαφ.
Μιλάω τόση ώρα στο γιο μου και δεν έχει ακούσει κουβέντα. Θα γίνει καταπληκτικός σύζυγος!