Ταξί φτάνει σε μπλόκο.-Αστυνομικίνα με τσιριχτή φωνή και υπεροπτικό ύφος Κάλαχαν:«Σας παρακαλώ, κύριε, δεν μπορείτε να περάσετε από δω».-Ταρίφας, με ατάραχο βλέμμα και φωνή μπασαδούρα:«Γιατί μαντάμ, έχεις σφουγγαρίσει?!”

Ταξί φτάνει σε μπλόκο. -Αστυνομικίνα με τσιριχτή φωνή και υπεροπτικό ύφος Κάλαχαν: «Σας παρακαλώ, κύριε, δεν μπορείτε να περάσετε από δω». -Ταρίφας, με ατάραχο βλέμμα και φωνή μπασαδούρα: «Γιατί μαντάμ, έχεις σφουγγαρίσει?!”

διαφ.
Ταξί φτάνει σε μπλόκο. -Αστυνομικίνα με τσιριχτή φωνή και υπεροπτικό ύφος Κάλαχαν: «Σας παρακαλώ, κύριε, δεν μπορείτε να περάσετε από δω». -Ταρίφας, με ατάραχο βλέμμα... 
διαφ.
Ταξί φτάνει σε μπλόκο. -Αστυνομικίνα με τσιριχτή φωνή και υπεροπτικό ύφος Κάλαχαν: «Σας παρακαλώ, κύριε, δεν μπορείτε να περάσετε από δω». -Ταρίφας, με ατάραχο βλέμμα...