-Πότε γιορτάζεις;-Καθαρά Δευτέρα.-Γιατί, πώς σε λένε;-Χαλβά, με φωνάζανε από μικρό…

-Πότε γιορτάζεις; -Καθαρά Δευτέρα. -Γιατί, πώς σε λένε; -Χαλβά, με φωνάζανε από μικρό…

διαφ.
-Πότε γιορτάζεις; -Καθαρά Δευτέρα. -Γιατί, πώς σε λένε; -Χαλβά, με φωνάζανε από μικρό...  
διαφ.
-Πότε γιορτάζεις; -Καθαρά Δευτέρα. -Γιατί, πώς σε λένε; -Χαλβά, με φωνάζανε από μικρό...