Την Καθαρά Δευτέρα πετάμε τον Χαρταετό.Την Πρωτομαγιά πιάνουμε το Μάη.Γενικά τον πετάμε… και τον πιάνουμε!

Την Καθαρά Δευτέρα πετάμε τον Χαρταετό. Την Πρωτομαγιά πιάνουμε το Μάη. Γενικά τον πετάμε… και τον πιάνουμε!

διαφ.
Την Καθαρά Δευτέρα πετάμε τον Χαρταετό. Την Πρωτομαγιά πιάνουμε το Μάη. Γενικά τον πετάμε... και τον πιάνουμε!  
διαφ.
Την Καθαρά Δευτέρα πετάμε τον Χαρταετό. Την Πρωτομαγιά πιάνουμε το Μάη. Γενικά τον πετάμε... και τον πιάνουμε!