-Πάμε για καφέ;-Θα σε πάρω τηλέφωνο μετά τη δουλειά.-Πότε δηλαδή;-Ε, κάτσε να βρω δουλειά πρώτα…

-Πάμε για καφέ; -Θα σε πάρω τηλέφωνο μετά τη δουλειά. -Πότε δηλαδή; -Ε, κάτσε να βρω δουλειά πρώτα…

διαφ.
-Πάμε για καφέ; -Θα σε πάρω τηλέφωνο μετά τη δουλειά. -Πότε δηλαδή; -Ε, κάτσε να βρω δουλειά πρώτα...  
διαφ.
-Πάμε για καφέ; -Θα σε πάρω τηλέφωνο μετά τη δουλειά. -Πότε δηλαδή; -Ε, κάτσε να βρω δουλειά πρώτα...