Και πάνω που πήρα απόφαση να αρχίσω γυμναστήριο από Δευτέρα, πέφτει Καθαρά Δευτέρα και είναι κλειστό! Κρίμα!

Και πάνω που πήρα απόφαση να αρχίσω γυμναστήριο από Δευτέρα, πέφτει Καθαρά Δευτέρα και είναι κλειστό! Κρίμα!

διαφ.
Και πάνω που πήρα απόφαση να αρχίσω γυμναστήριο από Δευτέρα, πέφτει Καθαρά Δευτέρα και είναι κλειστό! Κρίμα!  
διαφ.
Και πάνω που πήρα απόφαση να αρχίσω γυμναστήριο από Δευτέρα, πέφτει Καθαρά Δευτέρα και είναι κλειστό! Κρίμα!