Σήμερα που είναι του Οσίου Ευσεβίου όλοι μόκο ε;

Σήμερα που είναι του Οσίου Ευσεβίου όλοι μόκο ε;

διαφ.
Σήμερα που είναι του Οσίου Ευσεβίου όλοι μόκο ε;  
διαφ.
Σήμερα που είναι του Οσίου Ευσεβίου όλοι μόκο ε;