Με ρωτάει η άλλη: Πόσο την έχεις;-Με χάπι 18, χωρίς χάπι 15.-Μεγαλώνει και μικραίνει;-Ανάλογα με τις μ@λ@κίες που μου λένε. Πίεση είναι αυτή!

February 11, 2018
Με ρωτάει η άλλη: Πόσο την έχεις; -Με χάπι 18, χωρίς χάπι 15. -Μεγαλώνει και μικραίνει; -Ανάλογα με τις μ@λ@κίες που μου λένε. Πίεση είναι αυτή!

διαφ.
Με ρωτάει η άλλη: Πόσο την έχεις; -Με χάπι 18, χωρίς χάπι 15. -Μεγαλώνει και μικραίνει; -Ανάλογα με τις μ@λ@κίες που μου λένε. Πίεση είναι αυτή!  
διαφ.
Με ρωτάει η άλλη: Πόσο την έχεις; -Με χάπι 18, χωρίς χάπι 15. -Μεγαλώνει και μικραίνει; -Ανάλογα με τις μ@λ@κίες που μου λένε. Πίεση είναι αυτή!