35 ευρώ 10 τριαντάφυλλα. Εννοείται πως της πήρα σουβλάκια.

35 ευρώ 10 τριαντάφυλλα. Εννοείται πως της πήρα σουβλάκια.

διαφ.
35 ευρώ 10 τριαντάφυλλα. Εννοείται πως της πήρα σουβλάκια.  
διαφ.
35 ευρώ 10 τριαντάφυλλα. Εννοείται πως της πήρα σουβλάκια.