Έπλυνα τα πιάτα, μάζεψα τα ρούχα, έβαλα πλυντήριο, μαγείρεψα.. Έτσι μ αρέσει το ρεπό μου

Έπλυνα τα πιάτα, μάζεψα τα ρούχα, έβαλα πλυντήριο, μαγείρεψα.. Έτσι μ αρέσει το ρεπό μου

διαφ.
Έπλυνα τα πιάτα, μάζεψα τα ρούχα, έβαλα πλυντήριο, μαγείρεψα.. Έτσι μ αρέσει το ρεπό μου   
διαφ.
Έπλυνα τα πιάτα, μάζεψα τα ρούχα, έβαλα πλυντήριο, μαγείρεψα.. Έτσι μ αρέσει το ρεπό μου