-Μπαμπα πανε να φερεις την κουβερτα απ το δωματιο, φοβαμαι μην ειναι κανεις και με σκοτωσει-σωπα βρε και να σκοτωσει εμενα;

-Μπαμπα πανε να φερεις την κουβερτα απ το δωματιο, φοβαμαι μην ειναι κανεις και με σκοτωσει -σωπα βρε και να σκοτωσει εμενα;

διαφ.
-Μπαμπα πανε να φερεις την κουβερτα απ το δωματιο, φοβαμαι μην ειναι κανεις και με σκοτωσει -σωπα βρε και να σκοτωσει εμενα;  
διαφ.
-Μπαμπα πανε να φερεις την κουβερτα απ το δωματιο, φοβαμαι μην ειναι κανεις και με σκοτωσει -σωπα βρε και να σκοτωσει εμενα;