-Μπαμπά αν κάνετε 2ο παιδάκι θα μ αγαπάς ακόμα;-Ναι αγάπη μου θα σε λατρεύω για πάντα-Καλά,κ εγώ αν βρεί 2ο μπαμπά η μαμάεσένα θα λατρεύω

-Μπαμπά αν κάνετε 2ο παιδάκι θα μ αγαπάς ακόμα; -Ναι αγάπη μου θα σε λατρεύω για πάντα -Καλά,κ εγώ αν βρεί 2ο μπαμπά η μαμά εσένα θα λατρεύω

διαφ.
-Μπαμπά αν κάνετε 2ο παιδάκι θα μ αγαπάς ακόμα; -Ναι αγάπη μου θα σε λατρεύω για πάντα -Καλά,κ εγώ αν βρεί 2ο μπαμπά η μαμά εσένα θα λατρεύω  
διαφ.
-Μπαμπά αν κάνετε 2ο παιδάκι θα μ αγαπάς ακόμα; -Ναι αγάπη μου θα σε λατρεύω για πάντα -Καλά,κ εγώ αν βρεί 2ο μπαμπά η μαμά εσένα θα λατρεύω