-Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τις δουλειές.-Έλα αύριο να με βοηθήσεις να μαζέψουμε ελιές. -Ασε μας πατέρα, θα πάω για καφεδάρα.

-Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τις δουλειές. -Έλα αύριο να με βοηθήσεις να μαζέψουμε ελιές. -Ασε μας πατέρα, θα πάω για καφεδάρα.

διαφ.
-Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τις δουλειές. -Έλα αύριο να με βοηθήσεις να μαζέψουμε ελιές. -Ασε μας πατέρα, θα πάω για καφεδάρα.  
διαφ.
-Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τις δουλειές. -Έλα αύριο να με βοηθήσεις να μαζέψουμε ελιές. -Ασε μας πατέρα, θα πάω για καφεδάρα.