-Συγνώμη κοπελιά, τι μακαρόνια είναι αυτά;-Στέλλα.-Γιώργος, χάρηκα!

-Συγνώμη κοπελιά, τι μακαρόνια είναι αυτά; -Στέλλα. -Γιώργος, χάρηκα!

διαφ.
-Συγνώμη κοπελιά, τι μακαρόνια είναι αυτά; -Στέλλα. -Γιώργος, χάρηκα!  
διαφ.
-Συγνώμη κοπελιά, τι μακαρόνια είναι αυτά; -Στέλλα. -Γιώργος, χάρηκα!