θα γίνει πόλεμος, θα τρέχουμε στα σούπερ μάρκετ για εβαπορέ, κονσέρβες και αλεύρι και θα μας ρωτάνε “σακούλα θέλετε;” Εδώ μας έφτασαν

θα γίνει πόλεμος, θα τρέχουμε στα σούπερ μάρκετ για εβαπορέ, κονσέρβες και αλεύρι και θα μας ρωτάνε “σακούλα θέλετε;” Εδώ μας έφτασαν

διαφ.
θα γίνει πόλεμος, θα τρέχουμε στα σούπερ μάρκετ για εβαπορέ, κονσέρβες και αλεύρι και θα μας ρωτάνε "σακούλα θέλετε;" Εδώ μας έφτασαν  
διαφ.
θα γίνει πόλεμος, θα τρέχουμε στα σούπερ μάρκετ για εβαπορέ, κονσέρβες και αλεύρι και θα μας ρωτάνε "σακούλα θέλετε;" Εδώ μας έφτασαν