-ναι καλησπέρα,σας είχα ξαναπάρει πριν 5 μήνες,μια παραγγελία που είχαμε κάνει πριν 3 χρόνια αργεί;-μόλις έφυγε το παιδί-καλώς

-ναι καλησπέρα,σας είχα ξαναπάρει πριν 5 μήνες,μια παραγγελία που είχαμε κάνει πριν 3 χρόνια αργεί; -μόλις έφυγε το παιδί -καλώς

διαφ.
-ναι καλησπέρα,σας είχα ξαναπάρει πριν 5 μήνες,μια παραγγελία που είχαμε κάνει πριν 3 χρόνια αργεί; -μόλις έφυγε το παιδί -καλώς  
διαφ.
-ναι καλησπέρα,σας είχα ξαναπάρει πριν 5 μήνες,μια παραγγελία που είχαμε κάνει πριν 3 χρόνια αργεί; -μόλις έφυγε το παιδί -καλώς