-Πότε θα βρεθούμε; -Στη μία. -Ποια μία. -Μία απ το χωριό δε τη ξέρεις.- …..

-Πότε θα βρεθούμε; -Στη μία. -Ποια μία. -Μία απ το χωριό δε τη ξέρεις. – …..

διαφ.
-Πότε θα βρεθούμε; -Στη μία. -Ποια μία. -Μία απ το χωριό δε τη ξέρεις. - .....  
διαφ.
-Πότε θα βρεθούμε; -Στη μία. -Ποια μία. -Μία απ το χωριό δε τη ξέρεις. - .....