Ξέρεις οτι έχεις γεράσει όταν βλέπεις κοπέλα με πιτόγυρο στο χέρι και εστιάζεις στο πιτόγυρο.

Ξέρεις οτι έχεις γεράσει όταν βλέπεις κοπέλα με πιτόγυρο στο χέρι και εστιάζεις στο πιτόγυρο.

διαφ.
Ξέρεις οτι έχεις γεράσει όταν βλέπεις κοπέλα με πιτόγυρο στο χέρι και εστιάζεις στο πιτόγυρο.  
διαφ.
Ξέρεις οτι έχεις γεράσει όταν βλέπεις κοπέλα με πιτόγυρο στο χέρι και εστιάζεις στο πιτόγυρο.