-Ξεκίνησα τη δίαιτα που έλεγες.-Πού τη βρήκες;-Πάνω στο ψυγείο.-Τα ψώνια ήταν!

-Ξεκίνησα τη δίαιτα που έλεγες. -Πού τη βρήκες; -Πάνω στο ψυγείο. -Τα ψώνια ήταν!

διαφ.
-Ξεκίνησα τη δίαιτα που έλεγες. -Πού τη βρήκες; -Πάνω στο ψυγείο. -Τα ψώνια ήταν!  
διαφ.
-Ξεκίνησα τη δίαιτα που έλεγες. -Πού τη βρήκες; -Πάνω στο ψυγείο. -Τα ψώνια ήταν!