-Έχετε περιστέρια για μηνύματα; -Που θα τα στέλνετε;-Να κουτσουλάνε την πρώην μου.-Τι μήνυμα είναι αυτό;-Ότι την έχω χεσμένη..

-Έχετε περιστέρια για μηνύματα; -Που θα τα στέλνετε; -Να κουτσουλάνε την πρώην μου. -Τι μήνυμα είναι αυτό; -Ότι την έχω χεσμένη..

διαφ.
-Έχετε περιστέρια για μηνύματα; -Που θα τα στέλνετε; -Να κουτσουλάνε την πρώην μου. -Τι μήνυμα είναι αυτό; -Ότι την έχω χεσμένη..  
διαφ.
-Έχετε περιστέρια για μηνύματα; -Που θα τα στέλνετε; -Να κουτσουλάνε την πρώην μου. -Τι μήνυμα είναι αυτό; -Ότι την έχω χεσμένη..