-Τι παίζει ο alpha?-Το σόι σου.-Μίλα όμορφαααα..

-Τι παίζει ο alpha? -Το σόι σου. -Μίλα όμορφαααα..

διαφ.
-Τι παίζει ο alpha? -Το σόι σου. -Μίλα όμορφαααα..  
διαφ.
-Τι παίζει ο alpha? -Το σόι σου. -Μίλα όμορφαααα..