-Έφτασε η εποχή που ξυπνάμε όπως μας γέννησε η μάνα μας.-Γυμνοί;-Άφραγκοι!

-Έφτασε η εποχή που ξυπνάμε όπως μας γέννησε η μάνα μας. -Γυμνοί; -Άφραγκοι!

διαφ.
-Έφτασε η εποχή που ξυπνάμε όπως μας γέννησε η μάνα μας. -Γυμνοί; -Άφραγκοι!  
διαφ.
-Έφτασε η εποχή που ξυπνάμε όπως μας γέννησε η μάνα μας. -Γυμνοί; -Άφραγκοι!