Για 14 Φλεβάρη μας έχει ζαλίσει τον έρωτα. Για τις 15 Φλεβάρη που είναι παγκόσμια μέρα κατά του παιδικού καρκίνου ούτε λόγος!

Για 14 Φλεβάρη μας έχει ζαλίσει τον έρωτα. Για τις 15 Φλεβάρη που είναι παγκόσμια μέρα κατά του παιδικού καρκίνου ούτε λόγος!

διαφ.
Για 14 Φλεβάρη μας έχει ζαλίσει τον έρωτα. Για τις 15 Φλεβάρη που είναι παγκόσμια μέρα κατά του παιδικού καρκίνου ούτε λόγος!  
διαφ.
Για 14 Φλεβάρη μας έχει ζαλίσει τον έρωτα. Για τις 15 Φλεβάρη που είναι παγκόσμια μέρα κατά του παιδικού καρκίνου ούτε λόγος!