-Και γυρνάει και μου λέει πως είμαι ύπουλη και επιθετική.-Και εσύ τι έκανες;-Με το πτώμα;

-Και γυρνάει και μου λέει πως είμαι ύπουλη και επιθετική. -Και εσύ τι έκανες; -Με το πτώμα;

διαφ.
-Και γυρνάει και μου λέει πως είμαι ύπουλη και επιθετική. -Και εσύ τι έκανες; -Με το πτώμα;  
διαφ.
-Και γυρνάει και μου λέει πως είμαι ύπουλη και επιθετική. -Και εσύ τι έκανες; -Με το πτώμα;