-Ώστε γίνατε μητέρα, να σας ζήσει!-Ευχαριστώ γιατρέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω πότε μπορούμε να κάνουμε σεξ.-Σε 15 λεπτά που σχολάω.

-Ώστε γίνατε μητέρα, να σας ζήσει! -Ευχαριστώ γιατρέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω πότε μπορούμε να κάνουμε σεξ. -Σε 15 λεπτά που σχολάω.

διαφ.
-Ώστε γίνατε μητέρα, να σας ζήσει! -Ευχαριστώ γιατρέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω πότε μπορούμε να κάνουμε σεξ. -Σε 15 λεπτά που σχολάω.  
διαφ.
-Ώστε γίνατε μητέρα, να σας ζήσει! -Ευχαριστώ γιατρέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω πότε μπορούμε να κάνουμε σεξ. -Σε 15 λεπτά που σχολάω.